Paslaugų naudojimosi sąlygos

Šis dokumentas yra teisėta sutartis, su kuria sutinka nonameHosts.com, bei nonameHosts.com paslaugas užsisakęs asmuo. Klientas naudodamasis nonameHosts.com paslaugomis, besąlygiškai sutinka su šiomis sąlygomis, bei prisiima visą atsakomybę. Taip pat sutinka laikytis bet kokių šių sąlygų pakeitimų, naujų sąlygų, ar taisyklių. nonameHosts.com pasilieka sau teisę keisti šias sąlygas; naujosios sąlygos įsigalioja nuo jų paskelbimo tinklalapyje www.nonamehosts.com dienos.

 1. Kenkimas serveriui
 2. Bet koks kenkimas ar bandymas pakenkti serveriui, kitam nonameHosts.com Klientui, ar jo informacijai, yra griežtai draudžiamas. Bet koks neteisėtas prisijungimas prie kito kompiuterio, kitos kompiuterinės sistemos, ar kompiuterių tinklo, bet koks neteisėtas informacijos pasisavinimas, ar bandymas tai padaryti yra griežtai draudžiamas. Į tai įeina (bet tuo neapsiriboja) svetimų slaptažodžių išgavimas apgaulės būdu, nelegalūs saugumo spragų ieškojimai („skenavimai“) kompiuteriniuose tinkluose, įsilaužimai į kompiuterinius tinklus ir kita. Bet koks nesankcionuotas kitam asmeniui priklausančios kompiuterinės sistemos, ar informacijos naudojimas baigsis teisėtais veiksmais, nukreiptais prieš sąlygų pažeidimo kaltininką. nonameHosts.com turi teisę nutraukti paslaugų teikimą ar imtis bet kokių kitų teisėtų veiksmų prieš šių sąlygų pažeidėjus be jokio įspėjimo ar išankstinio pranešimo. Jei Paslaugų teikimas nutraukiamas dėl šių sąlygų pažeidimo, Kliento sumokėti pinigai nebus grąžinti. Jokia kliento informacija (kompiuterinės bylos, duomenų bazės, pašto dėžutėse saugoma informacija) tokiu atveju taip pat nebus grąžinta. Į neleistinų paslaugų panaudojimų sąrašą taip pat įeina (bet tuo neapsiriboja): elektroninio pašto šiukšlinimas („spam“), bet koks interneto sistemų, programų šiukšlinimas, nelegali informacija, informacijos platinimas, pažeidžiant autorines teises, patentus, programų „laužyklių“ („crack“), programų serijinių numerių platinimas ir/ar bet kokia kita veikla pažeidžianti LR teritorijoje galiojančius įstatymus, kenkianti kitiems nonameHosts.com klientams, nonameHosts.com tinklo/kompiuterinei įrangai, nonameHosts.com darbuotojams.

 3. Draudžiama veikla
 4. Klientams griežtai draudžiama nonameHosts.com sistemas naudoti siekiant neteisėtai prieiti prie kito virtualaus serverio, kito serverio, ar kito tinklo. Į tai įeina (bet tuo neapsiriboja): priėjimas prie duomenų, nepriklausančių Klientui, bandymai atspėti slaptažodžius, sistemų saugumo skylių ieškojimas ir panašiai. Taip pat yra draudžiama jungtis prie išorinių serverių, sukeliant didelį kiekį išeinančių prisijungimų. Klientas negali įsibrauti, bandyti padaryti neveiksniu, kenkti jokiam kitam Klientui, serveriui, ar tinklui (nesvarbu ar jis priklauso nonameHosts.com, ar ne). Į tai įeina (bet tuo neapsiriboja): įvairios atakos, siekiant perkrauti sistemas (DoS, DDoS ir pan.), el.pašto šiušklinimas dideliais kiekiais („bombing“), ar bet kokie bandymai sutrikdyti stabilų bet kokio serverio, ar tinklo darbą. nonameHosts.com bendradarbiaus tiriant tokius įvykius, įskaitant bendradarbiavimą su atitinkamomis institucijomis (Nusikaltimų elektroninėje erdvėje tyrimų skyriumi ir kt.). Asmenys, kenkiantis kitoms sistemoms gali būti nubausti pagal LR įstatymus. Jūs visiškai atsakingi už bet kokią neteisėtą veiklą, vykdomą per Jums paslaugų teikimo sutartimi priklausantį virtualų serverį. Jei Jūsų virtualus serveris, ar svetainė yra atsakinga, arba įtariama prisidėjusi prie tokios atakos, nonameHosts.com be išankstinio perspėjimo nutrauks jos darbą.

 5. Apmokėjimo politika
 6. Visos paslaugos teikiamos iš anksto už jas atsiskaičius. Gali būti taikomi pradiniai mokesčiai, kurie nutraukus paslaugų naudojimą nebūna grąžinami. Kainų nekintamumas garantuojamas tik tam laikotarpiui, už kurį atsiskaityta. nonameHosts.com pasilieka sau teisę keisti kainas bet kuriuo metu, išskyrus atskirai numatytus atvejus.

  Besibaigiant paslaugos naudojimo laikui už kurį yra sumokėta, vartotojas įspėjamas el.paštu. Jei Klientas nesusimoka per 7 dienas po naudojimo laiko baigimosi, paslauga yra suspenduojama. Kliento informacija yra saugoma serveryje dar 7 dienas po suspendavimo, laukiant apmokėjimo. Po 7 dienų visa informacija (bylos, pašto dėžutės su turiniu, duomenų bazės su turiniu ir kt.) ištrinama. Nutraukus paslaugų teikimą dėl Kliento nemokumo, jo nonameHosts.com sąskaitoje turimos lėšos nebus grąžinamos.

 7. Pasiekiamumo garantija
 8. nonameHosts.com įsipareigoja teikti paslaugas, pasiekiamas 99%. Jei per mėnesį, paslauga buvo nepasiekiama daugiau, nei 0.1%, Klientas gali prašyti kompensacijos už laiką, kurį paslauga buvo nepasiekiama.

 9. Techninė pagalba
 10. nonameHosts.com teikia 24 x 7 techninę priežiūrą, susijusią su paslaugų pasiekiamumu ir fiziniu funkcionalumu.

 11. Atsakomybės apribojimas
 12. nonameHosts.com neprisiima jokios atsakomybės už bet kokius finansinius, intelektualinius ar kitokius nuostolius, patirtus naudojantis nonameHosts.com paslaugomis.

 13. Pinigų grąžinimo politika
 14. Klientui pareiškus pretenziją, pinigai gali būti grąžinami per 14 dienų.

 15. Sausainiukai
 16. Mes taip pat naudojame sausainiukus (angl. cookies) norėdami stebėti, kaip lankytojai naudojasi mūsų svetaine bei kokia informacija ar puslapiai jiems buvo aktualiausi. Naudodami sausainiukus, mes galime optimizuoti savo interneto svetainę, paruošti bei talpinti, koreguoti informaciją kuri aktuali mūsų svetainės lanktytojams bei mūsų klientams.

Duomenys apie kaupiamus slapukus

Slapuko pavadinimas Slapuko paskirtis Sukūrimo momentas Galiojimo laikas Naudojami duomenys
 PHPSESSID  Sesijos slapukas  Įėjus į svetainę  Iki lango uždarymo  PHP sesijos ID
 driftt_aid  Drift sistemos integracija  Įėjus į svetainę  2 metai  Unikalus vartotojo ID pokalbiams
 _gat  Google Analytics integracija  Įėjus į svetainę  10 minučių  Kontroliuoja užklausų dažnumą
 _ga  Google Analytics integracija  Įėjus į svetainę  2 metai  Vartotojo ID ir laikas
 _cfduid  CloudFlare integracija  Įėjus į svetainę  1 metai  Unikalus vartotojo ID
 blesta_sid  Sesijos slapukas  Po prisijungimo  Iki lango uždarymo arba atsijungimo  Sesijos ID
 cc_cookie_decline  Nesutikimas su slapukų naudojimu  Nesutikus  Iki lango uždarymo  Nesutikimas
 cc_cookie_accept  Sutikimas su slapukų naudojimu  Sutikus  1 metai  Sutikimas